78-Nebe Süresi

4 Temmuz 2018 - 0 yorum
İlahi tekliflerin sırları,Allah katından gelen hükümlerin hikmetli ve Allah'ın zatının kutsiyetinden indirilen emir ve yasakların maslahatları / yararları kendine keşf olunan kimse anlar ki; Uluhiyet ve rububiyetin gereği -kulun hevasının isteklerinin yerine getirilmesine ve nefsi emmarenin askerkerli olan şeytanların boş vehim...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Her halkın kendilerine peygamberlik iddiasıyla gelen kişinin sözünü ve şahsiyetini araştırması sonra da leh ve aleyhinde hüküm vermesi hakkıdır. Biz soruyoruz; Muhammed ne getirmiştir? O,Allah'ın hak olduğunu bize bildirmiş,Allah'ın varlık ve kemalinin delillerini eşsiz bir tazda açıklamış,Allah'ın tek olduğunu,göklerde ve yerde olanların...
4 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nebe Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin altıncı yılında toptan indirilmiştir.Tamamı 40 ayet olan bu süre,çok sorulan 'en-Nebeü'l-Azim'den dolayı bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 80,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 78....
3 Temmuz 2018 - 0 yorum
Büyük Haber; 1- Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3- Kendilerinin hakkında anlaşmazlığa düştükleri o büyük haberi. 4- Hayır,yakında bileceklerdir 5- Sonra yine hayır,onlar ileride bileceklerdir 6- Bir yeri bir beşik yapmadık mı? 7- Dağları da kazık? 8- Sizi çift çift yarattık, 9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık, 11- Gündüzü...