71-Nuh Süresi

23 Ocak 2018 - 0 yorum
a-) Nuh kendisine vahiy geldikten sonra 'Şöyle dedi.Ey kavmim!' Nuh kendisine yönelsinler ve rehberliği ile doğru yola girsinler diye onları -kavmim- diyerek kendisine nisbet etti.'Şüphesiz,ben' alim ve hakim olan Allah'ın izniyle 'sizin için apaçık bir uyarıcı (2)' ve korkutucuyum.Beni Rabb'im...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Nuh Süresi Mekki'dir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin dördüncü yılında ve bit bütün halinde indirilmiştir.Tamamı 28 ayet olan bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 71,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre ise 71. süredir. Nuh'un hayat hikayesinin en ilginç...