59-Haşr Süresi

24 Ocak 2018 - 0 yorum
a- Haşr Süresi Medeni bir süredir.Hicretin dördüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 24 ayetten ibarettir.Adını ikinci ayetindeki 'Nadıroğullarının sürgünü' anlamına gelen haşr kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 101 , Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
"Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedirler. O , üstündür,hikmet sahibidir (Haşr'1)" Buradaki Allah'ı tesbih etme,Yahudiler'in yurtlarından çıkarılmadan önce,zulmedenlerin kökü kesilip yeryüzü onlardan temizlendikten sonra En'am Sûresi'nde geçen Allah'i övmeye benzemektedir: "Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi Hamd, âlemlerin Rabbi...