58-Mücadele Süresi

9 Şubat 2018 - 0 yorum
Rıza ve teslim makamlarına ulaşan ehl-i tevhid insanlara gizli değildir ki ; bir kimse Allah'a tevekkül edip bütün işlerini Allah'a havale ederse, bütün isteklerini ve arzularını ondan isterse, ona yalvarırsa, ona boyun eğerse, onun önünde yerlerde sürünmeye razı olursa, bütün...
9 Şubat 2018 - 0 yorum
1 - Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arzeden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semi'dir, basirdir (her şeyi işitir ve görür). 2 - İçinizden kadınlar hakkında zıhar yapanlar bilsinler ki onlar...
8 Şubat 2018 - 0 yorum
Mücadele Süresi Medeni bir süredir.Hicretin 9. yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir.Resulüllah ile tartışıp bir sonuç alamayan,sonra da durumunu Allah'a şikayet eden kadından bahseden ayetleri sebebiyle bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 105,Hz Ebu Bekir'in...