56-Vakı’a Süresi

24 Ocak 2018 - 0 yorum
Vakı'a , örneğin : Karia,Sa'd gibi kıyamet gününe verilen isimlerden biridir. Bu sürenin ilkeleri bellidir. Dünyanın son bulacağına, hesabın başlayacağına dair kısa bir sözle başlamakta, sonra yeniden dirildikten sonra insan sınıflarını zikretmektedir. Bu sınıflar, uzak yarışçılar(Ashabü'ssebki'lbaid), sağcılar (Ehlü'llyemin), solcular (Ehlü'şşimal)...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Rahman, Rahim Allah'ın Adıyla; 1. O vâkia gerçekleştiği zaman 2. Onun gerçekleşmesini yalanlayacak yoktur. 3. O alçalticidir, yükselticidir. 4. Yeryüzü şiddetle sarsilduğu zaman, 5. Dağlar parça parça ufalandığı, 6. Dağılmış toz haline gelip de 7. Sizler üç sınıf olduğunuzda: 8....
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Hakk'in vahdetini keşfedip, onu hakiki anlamda kavrayarak, hayatin başlangcına ulaşan ve tahkik erbabı olanlara şu gerçek gizli kalmaz: Bütün kulların mebde ve maada (ahirete ve hayatin başlangıcına) dönüşleri farklı farklı, grup grup ve mertebe mertebe olacaktr. Bunlar da genel olarak...
23 Ocak 2018 - 0 yorum
Vakı'a suresi Mekke'de, Hz. Peygamber'in elçi olarak gonderilmesnini üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 96 ayettir. Adını ilk ayetindeki, beklenilen ve muhakkak olan olay, kıyamet anlamına gelen vakı'a kelimesinden almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik siralamaya göre 46., Hz. Ebubekir'in...