43-Zuhruf Süresi

22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Mekki bir süre olan Zuhruf Süresi ; Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin beşinci ve altıncı yıllarında bölümler halinde indirilmiştir.Toplamı 89 ayet olan bu süre,otuz beşinci ayetindeki zuhruf kelimesinden ötürü bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 63,Hz...
21 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi (Geylani) Tefsiri Bütün mahlukatın,Hakk'ın kuşatması içinde kaldığını,Hakk'ın isimlerinin ve zati sıfatlarının mahlukatın tümünü kapsadığını anlama mertebesine ulaşmış olan müminler için şu hususlar gizli bir şey değildir : Esma-i Hüsna ile sıfat-ı esna arasında bazı sözcükler,konuşan Allah'ın ismidir.Bazılar da Allah...
19 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Meali 1- Ha,Mim 2- Mübin kitabın hakkı için 3- Muhakkak biz onu akıl edip anlayasınız diye Arapça bi Kur'an kıldık 4- Muhakkak ki o katımızdaki ana kitapta çok yücedir,muhkemdir 5- Siz haddi aşan bir kavimsiniz diye zikri size bildirmekten...
16 Temmuz 2018 - 0 yorum
Zuhruf Süresi Tefsiri Ha,Mim.Apaçık Kitab'a andolsun ki,biz düşünüp anlamanız için O'nu Arapça bir Kur'an yaptık (1) ayetiyle başlamaktadır Burada Kur'an'ın Arapça oluşunun tekrarlanması,Araplar'ın yüklendikleri risaleti desteklemek içindir.Bu çağda da Araplar bu desteğe muhtaçtırlar.Araplar arasında kendilerinin İslam'a ihtiyaçları bulunmadıklarını sanan nesiller yetişmiştir.Araplar'ın Kur'an'a...