112-İhlas Süresi

8 Mart 2018 - 0 yorum
Marifet-i ilahiyye ile bezenen;Cenab-ı Hakk'ın kendine ait olan varlıktaki yeganeliğinin ve vahdetinin keşfine nail olan;onun zatının bütün mazharlardan ve tecellilerden müstağni ve imkan ayıbından,noksanlıktan kemale doğru ilerleme gibi bir eksiklikten doğan muhtaçlık kusurundan münezzeh olduğunu idrak eden kimseler için şu...
8 Mart 2018 - 0 yorum
İhlas süresi Mekki bir süredir.Hz Peygamber'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında,bir bütün halinde indirilmiştir.Hepsi 4 ayet olan bu süre,tevhidin özünü teşkil ettiği için bu adı almıştır.Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronoşojik sıralamaya göre 22,Hz Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a göre 112....
7 Mart 2018 - 0 yorum
Kul hüvellâhü ehad (De ki: O Allah, birdir. ). Allâhüssamed (Allah, bütün mahlûkların kendisine yöneleceği ve sığınacağı yegâne varlıktır).Lem yelid ve lem yûled (O doğurmadı ve doğurulmamıştır).Ve lem yekün lehû küfüven ehad ( Ve ona hiç bir şey denk eşit olmamıştır) Tefsiri;...
7 Mart 2018 - 0 yorum
Mushaftaki sıralamada 112i, iniş sırasına göre 22 süredir. Nas süresinden sonra, Necm süresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sürenin indiğini...