110-Nasr Süresi

22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri aa-) Nasr Süresi Medeni'dir.Hicretin onun yılında Mekke'de,Vea Haccı esnasında toptan indirilmiş en son süre olarak bilinir.Oysa bu sürenin vaat ettikleri,Hudeybiye anlaşmasıyla en az iki yıl önce gerçekleşmeye başlamıştır.O nedenle Mekke'de Duha ve İnşirah sürelerinden sonra indirilmiş olma ihtimali...
22 Temmuz 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Tefsiri 'Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman (Nasr'1-2)' Bu süre Peygamber'in (s.a.v) ömrünün sonlarında inmiştir.Bu süreden,tıpkı sahabenin zekilerinin anladıkları gibi,Peygamber'in kendisinin kastedildiği anlaşılmış ve bu dünyadan göçünün yaklaştığı hissedilmiştir.Bunun için uzun boylu...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Nasr Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman,Ve Allah'ın dinine nasıl fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit:Artık Rabbine hamdederek tesbihte bulun ve ondan mağfiret dile, şüphe yok ki: O tevbeleri çok kabul edici olmuştur. Bu mübârek sûre, "Et-Tevbe"...