106-Kureyş Süresi

18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Okunuşu 1-)Li'î lâfi Kurayş'in a-) Kureyş'in güvenlik ve esenliği için 2-) Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf a-) Kış ve yaz yolculuklarında kendierini güvenlik ve esenliğe kavuşturduğu için, 3-) Felyağ'büdû rabbe hâzelbeyt a-) Artık onlar bu Beyt'in Rabbine ibadet etsinler 4-) Ellezî et'amehüm min cû'in...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri 1. Kureyş'in seyahate alıştırılmasından dolayı. 2. Onların kış ve yaz seyahatine alıştırılmış olmalarından dolayı...  3. Artık bu beytin Kâbe-i Muazzama'nın Rabbine ibadette bulunsunlar ki:  4.Onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Bu mübârek sûre, "Et-Tîn" sûresinden sonra...
18 Nisan 2018 - 0 yorum
Kureyş Süresi Ali Küçük Tefsiri “Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 106., Nüzûl sıralamasına göre 29., Mufassal sûreler kısmının on beşinci grubunun dördüncü sûresi olan Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Âyetlerinin sayısı 4’tür. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi...