104-Hümeze Süresi

24 Ocak 2018 - 0 yorum
Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla Başlarım İmalı ve kinayeli sözlerle insanlara laf dokundurmayı,jest ve mimikleriyle onları eğlenceye alıp aşağılamayı (1) huy edinmiş her kişinin vay haline! 2 Onun işi gücü mal yığıp onu saymaktır (3) (Zavallı!) Malın kendisini ölümsüzleştireceğini...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
1. Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay hâline! 2. Öyle kimse ki: Bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur... 3. Sanır ki, onu malı, daima yaşatacaktır. 4. Yok yok öyle değil, elbette ki:...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Tevhit ve yakin sırlarını keşfetmeye çalışan muvahhitlere şu hakikat gizli kalmaz; Şüphesiz ki insanın dini yönden tekamülü,Allah Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmaya ve onun adabı ile edeplenmeye bağlıdır.Muradı ve talebi Hak olanların;öncelikle zahirlerini,dış alemlerini nebevi şeriat ile, ışığını nübüvvet ve velayet...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
İnsanları arkadan çekiştiren,yüzlerine karşı onlarla alay eden her kişinin vay haline ki; O malı toplayıp,onu tekrar tekrar sayandır. Malının gerçekten kendisine ebedi hayat verdiğini sanır. Hayır,o -andolsun ki- Hutame'ye atılacaktır. O Hutame'nin mahiyetini sana ne bildirdi ? Allah'ın tutuşturulmuş...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Mushaf’taki sıralamaya göre kitabımızın 104., Nüzûl sıralamasına göre 32., Mufassal sûreler kısmının grubunun ikinci sûresi olan Hümeze sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Â olup âyetlerinin sayısı 9’dur. Hamd yalnız ve yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Allah’ın Resûlü’ne, O’nun...