102-Tekasur Süresi

25 Ocak 2018 - 0 yorum
1–2-) “اÇkluk kuruntusu ve aç gِözlülük saplantısı sizleri kabirlere varıncaya kadar oyaladı.” 3-) “Ama gerçek (hiç de) öyle değil, zamanı geldiğinde (çokluk kuruntusunun kِötü akıbetini) bileceksiniz.” 4-) “Evet, bir kez daha zamanı geldiğinde bileceksiniz!” 5-) “Eğer onu tartışmasız bir kesinlikte anlayabilseydiniz,” 6-) “Cehennem (in...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Sayınızın çokluğu sizi öyle oyaladı ki İşi kabirleri ziyarete kadar vardırdınız Hayır,ileride bileceksiniz  Hayır,ileride kesinlikle bileceksiniz! Eğer hakikatı şimdiden kesin bir bilgi ile bilmiş olsaydınız Yakıcı cehennemi de görür gibi bilirdiniz Daha sonra onu bizzat ve kesinlikle göreceksiniz ! ...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Adı: Birinci ayetteki "tekasur" kelimesi sureye isim olmuştur. Konu: Bu surede insanlar dünyaya tapmalarının sonucu hakkında uyarılmışlardır. Ölüme kadar mal, servet yığmak maksadıyla ve lezzetler, kuvvetler elde ederek bu konuda birbiriyle yarışmak, bu eşyayı elde ettikten sonra da birbirlerine karşı kibirlenmek...
25 Ocak 2018 - 0 yorum
Türkçe Okunuşu Bismillâhirrahmânirrahıym. Elhâkümüt tekâsür. Hattâ zürtümül mekabir. Kellâ sevfe ta’lemûn. Sûmme kellâ sevfe ta’lemûn. Kellâ lev ta’lemûne ılmel yakıyn. Le teravünnel cehıym. Sümme le teravünnehâ aynel yakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Manası: Sizi çoklukla böbürleniş, o derecede oyaladı ki, ta kabirlere kadar gidip ziyaret ettiniz. Bundan sakının. İleride...
24 Ocak 2018 - 0 yorum
Bu ruhumuzu ayağa kaldıran, tüylerimizi diken diken eden, içimizi çamaşır gibi sıkan ayetlerin arkasından tekasür suresi sanki gerçekten de konunun bir devamı gibi, sanki gerekçe, kararın gerekçesi gibi geliyor. Tekasür suresi adını ilk ayetinden alıyor tutkuyla çoğaltmak manasına geliyor, yani servet...
25 Ocak 2017 - 0 yorum
1- Çoklukla övünüş sizi o kadar oyaladı ki, 2- Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz 3- Sakının,yakında bileceksiniz. 4- Evet,sakının,ileride bileceksiniz 5- Sakının,gerçekten kesin bir bilgi ile bilseydiniz 6- Andolsun ki siz Cahimi göreceksinizdir 7- Yine andolsun onu ayne'l-yakin göreceksinizdir. 8- Sonra andolsun,o günde nimetlerden elbette sorulacaksınızdır. (a) Tekasur süresi...