03-Al-i İmran Süresi

30 Ağustos 2018 - 0 yorum
Al-i İmran Süresi 7. Ayetin Tefsiri Al'i İmran Süresi'7.Ayet Meali = Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar Kitab'ın esasıdır.Diğerleri ise müteşabihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu te'vil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler.Halbuki onun te'vilini ancak Allah...
29 Ağustos 2018 - 0 yorum
Muhkem Ve Müteşabih Ayetler Muhkem = Anlamı açık, kesin, ifade ettiği mana tek olup, açıklanması için başka delile ihtiyaç olmayan demektir. "Mühkemat"; muhkemin cem'idir. Bundan maksat, lafzı ve manası kesin olarak bilinen, nesih ihtimalinden uzak olan ayetlerdir. Müteşabih = Birden fazla mana ihtimali...
21 Şubat 2018 - 0 yorum
Kimi insanlar ne tuhaftır ki ısrarla Allahu Teala'dan sırf nefsine cazip geldiği için dünyalık şeyler isterler ki bunlardan biriside evliliktir.Her ne kadar yüce Allah neslin devamı için evlilik gibi bir vacibeyi gerekli görmüş ve bunu insanın fıratına yeerleştirmişsede,bunu illaha ki...