01-Fatiha Süresi

15 Ocak 2019 - 0 yorum
Fatiha Süresi Meali 1. Ayet: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Fatiha Süresi 1. ayetin Tefsiri: Sürelerin başında bulunan besmele cümlelerinin, Kur’an-ı Kerim’in mushaflarda ilk defa toplanmasından itibaren yazılageldiği, aynı dönemde Kur’an’a dahil olmayan hiçbir şeyin mushafa yazılmadığı dikkate alınırsa...
15 Ocak 2019 - 0 yorum
Euzü veya istiaze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın (Nahl 98)"  şeklinde buyrulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “euzü” ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine...
29 Haziran 2018 - 0 yorum
Sabrın en zayıfı Allah için sabretmektir.Bu avamın sabrıdır.Bunun üzerinde müridlerin sabrı vardır.O da Allah ile sabırdır.Bunun da üzerinde saliklerin sabrı olan,Allah'a karşı sabır vardır.Bu sözlerin anlamına gelecek olursak eğer; Avamın Sabrı Allah İçindir : Yani sevabını umduğu ve cezasından korktuğu içindir Müridlerin...
12 Haziran 2018 - 0 yorum
'Yalnız sana ibadet eder,yalnız senden yardım dileriz'in bir mertebesi de 'tevekkül' mertebesidir.Allah Teala 'Artık ancak Allah'a güvenip dayanın,(gerçekten) iman etmiş kimselerseniz (1),Onun için mü'minler yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır (2).Kim Allah'a güvenip dayanırsa O,kendisine yetişir (3)' buyuruyor.Yine 'Ey Rabbimiz!...
11 Nisan 2018 - 0 yorum
İstiaze Nedir Neden Ve Nasıl Yapılır İstiaze=Her şerlinin şerrinden Allah'a iltica edip sığınmak ve ona tutunmak,şerri def etmesi için korumasına girmek,hayır ve güzellikleri vermesi için O'na başvurmaktır. İstiazenin Hikmetlerinden Bazıları Şunlardır O,insanın ağzını,sarf ettiği boş sözlerin kirinden temizleme,ağza güzel koku sürme ve Allah'ın...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Dad Harfinin Okunuşu Yedi ayetden olu؛an bu değerli sürede,Allah'ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O'na hamd edilmek-te,؛anı yüceltilmekte ve ِvülmektedir.İnsanların dِnü؛ yeri olan din/hesap günü anlatılmaktadır. Kullar Allah'tan istemeye ve O'na yalvarmaya;hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye;yalnız...
8 Nisan 2018 - 0 yorum
Yedi Harf Bu konuda zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur: Kur'an'a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil (Arapça) konuşmakla beraber aralarında lehçe farklari vardi ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler (maddi varlıklar) için farklı kelimeler kullanırlardı Hz. Peygamber Kureyş...
4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
"Euzu billahi mine'ş-şeytan'i-racim"in manası şudur:Kovulmuş şeytanın benim din ve dünyama darbe vurmasına veya emrolunduğum bir şeyi tapmaktan alıkoymasına veyahut yasaklandığım bir şeyi yapmaya teşvik etmesine karşı Allah'ın (c.c) koruma ve himayesine sığınıyorum.Çünkü şeytanı insandan ancak Allah (c.c) men eder. Besmelenin...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah (c.c)'ın ismi,isimlerin en hayırlısıdır.İsmiyle birlikte yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'ın (c.c) ismiyle başlıyorum 'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla' Fatiha Süresi,kısa sürelerden olmasına rağmen,O 'Ümmü'l-Kitab = Kitapların Anası,Esası,Özü' olarak isimlendirilmiş en yüce sürelerdendir.Çünkü bu süre,İslam inancının kısa...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tek pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Kur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile birlikte yedi ayet olan bu süre, Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5 , Hz Ebu Bekir'in cem...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tep pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Jur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile yedi ayet olan bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5, Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Yedi ayetten oluşan bu değerli sürede,Allah'ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O'na hamd edilmek de,şanı yüceltilmekte ve övülmektedir.İnsanların dönüş yeri olan din/hesap günü anılmaktadır.Kullar Allah'tan istemeye ve O'na yalvarmaya,hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye,yalnız Allah'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresinin Sırları Ve Ayet Ayet Tefsiri   Kur'an-ı Kerim'in başlangıç süresi olan ve yedi ayetten oluşan Fatiha Süresi üzerinde tefekkür edildiği zaman,kısalığına rağmen bu sürenin bütün konularına işaret ettiği görülür.Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;"Allah (c.c) şöyle buyurdu: Namazı (fatihayı) benimle kulum...
31 Aralık 2017 - 0 yorum
"İyyake na'budu ve iyyake nestain" mertebelerinden biri de korku (havf) mertebesidir. Korku mertebesi süluk makamlarının en yüksek ve kalbe en yararlı olanlarındandır.Korkmak her mü'min için farzdır.Nitekim Cenab-ı Hak,"Eğer inanıyor iseniz,onlardan değil,benden korkun (1).Sadece benden korkun (2)" ve "İnsanlardan korkmayın benden korkun...