01-Fatiha Süresi

4 Mart 2018 - 0 yorum
Euzü veya istiaze diye bilinen bu cümle bu şekliyle bir ayet olmadığı için mushafa yazılmamıştır."Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın (1)" şeklinde buyurulduğu için Kur'an okumaya başlayanlar,besmeleden önce 'euzü...' ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblis...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
"Euzu billahi mine'ş-şeytan'i-racim"in manası şudur:Kovulmuş şeytanın benim din ve dünyama darbe vurmasına veya emrolunduğum bir şeyi tapmaktan alıkoymasına veyahut yasaklandığım bir şeyi yapmaya teşvik etmesine karşı Allah'ın (c.c) koruma ve himayesine sığınıyorum.Çünkü şeytanı insandan ancak Allah (c.c) men eder. Besmelenin...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Allah (c.c)'ın ismi,isimlerin en hayırlısıdır.İsmiyle birlikte yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'ın (c.c) ismiyle başlıyorum 'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla' Fatiha Süresi,kısa sürelerden olmasına rağmen,O 'Ümmü'l-Kitab = Kitapların Anası,Esası,Özü' olarak isimlendirilmiş en yüce sürelerdendir.Çünkü bu süre,İslam inancının kısa...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tek pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Kur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile birlikte yedi ayet olan bu süre, Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5 , Hz Ebu Bekir'in cem...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Fatiha Süresi Mekki'dir.Hz Muhammed'in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında tep pasaj halinde indirilmiş ilk süredir.Jur'an'a kendisiyle başlandığı için bu ad verilmiştir.Besmele ile yedi ayet olan bu süre Hz Osman'ın Mushaf'ındaki kronolojik sıralamaya göre 5, Ebu Bekir'in cem ettirdiği elimizdeki Kur'an'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Yedi ayetten oluşan bu değerli sürede,Allah'ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O'na hamd edilmek de,şanı yüceltilmekte ve övülmektedir.İnsanların dönüş yeri olan din/hesap günü anılmaktadır.Kullar Allah'tan istemeye ve O'na yalvarmaya,hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye,yalnız Allah'a...
10 Ocak 2018 - 0 yorum
Kur'an-ı Kerim'in başlangıç süresi olan ve yedi ayetten oluşan Fatiha Süresi üzerinde tefekkür edildiği zaman,kısalığına rağmen bu sürenin bütün konularına işaret ettiği görülür.Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir;"Allah (c.c) şöyle buyurdu: Namazı (fatihayı) benimle kulum arasında ikiye paylaştırdım ve istek (dua,yani...
31 Aralık 2017 - 0 yorum
"İyyake na'budu ve iyyake nestain" mertebelerinden biri de korku (havf) mertebesidir. Korku mertebesi süluk makamlarının en yüksek ve kalbe en yararlı olanlarındandır.Korkmak her mü'min için farzdır.Nitekim Cenab-ı Hak,"Eğer inanıyor iseniz,onlardan değil,benden korkun (1).Sadece benden korkun (2)" ve "İnsanlardan korkmayın benden korkun...
1 Aralık 2017 - 0 yorum
Namazda Fatiha Süresinin Hükmü Resulüllah (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; "Allah (c.c) şöyle buyurdu:Namazı (fatihayı) benimle kulum arasında ikiye paylaştırdım ve istek (dua,yani fatihanın ikinci yarısını) kısmını ona verdim.O 'Elhamdülillahi rabbil alemin:(Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur)' deyince,Allah:Kulum bana hamd (övgü ve teşekkür)...