Kuran Yurdu

Casiye Süresi (İbn Kesir) Meali

  Kitabın İndirilişi

  1- Ha,Mim

  2- Bu kitabın indirilmesi,Aziz,Hakim olan Allah tarafındandır

  3- Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için ayetler vardır

  4- Sizin yaratılışınızda da,yaymakta olduğu her canlıda da,kesin bir kanaate sahip bir topluluk için ayetler vardır

  5- Gece ve gündüzün değişip durmasında,Allah’ın gökten bir rızık indirip onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları evirip çevirmesinde de aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır

  Allah’ın Ayetleri

  6- İşte bunlar Allah’ın ayetleridir.Biz onları sana hak ile okuyoruz.Artık onlar Allah’tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar?

  7- Çok yalancı ve çok günahkar olan bir kimsenin vay haline!

  8- O Allah’ın ayetleri kendisine okunurken işitir de sonra onları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak ısrar eder.İşte ona çok acıklı bir azabı müjdele!

  9- Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde deo,onları alaya alır.İşte onlara alçaltıcı bir azap vardır

  10- Cehennem de önlerinde.Kazandıklarının da,Allah’tan başka edindikleri velilerin de kendilerine hiçbir faydası olmaz.Onlar için çok büyük bir azap da vardır.

  11- Bu bir hidayettir.Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince,onlar için en ağır türden ve can yakıcı bir azap vardır

  12- Denizi size musahhar kılan Allah’tır.Orada gemiler emri ile akıp gitsin.Onun lütfundan arayasınız ve belki şükredesiniz diye

  13- Göklerde ve yerde bulunanların tümünü kendinden size musahhar kılmıştır.Muhakkak ki bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır

  14- Müminlere deki : Allah’ın günlerini beklemeyenlere aldırmasınlar,çünkü Allah her bir topluluğa kazanageldiklerinin karşılığını verecektir

  15- Kim,salih bir amel işlerse kendi lehinedir,kim de kötülük ederse aleyhinedir.Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

  Senin Şeriatın

  16- Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitabı,hükmü ve nübüvveti vermiştik.Kendilerini hoş ve temiz şeylerle rızıklandırmış ve onları alemlere üstün kılmıştık

  17- Onlara din hususunda apaçık belgeler de verdik.Onlar kendilerine ilim geldikten sonra ancak aralarındaki kıskançlıktan dolayı anlaşmazlığa düştüler.Muhakkak Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet gününde aralarında hüküm verecektir.

  18- Sonra biz senidinden bir şeriata sahip kıldık.Sen de artık ona uy,bilmeyenlerin hevalarına uyma

  19- Çünkü onların Allah’a karşı sana hiçbir faydaları olamaz.Şüphesiz ki zalimler birbirlerinin velileridir,Allah ise takva sahiplerinin velisidir.

  20- Bu insanlar için doğru yolu gösterici,kesin inanca sahip bir topluluğa da bir hidayet ve bir rahmettir.

  Kötülük İşleyenle Salih Amel İşleyen Bir Olurmu?

  21- Yoksa kötülük işleyenler,kendilerini iman edip,salih amel işleyenler gibi kılacağımızı ve hayatları ile ölümlerinin bir olacağını mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!

  22– Allah gökleri ve yeri hak ile bir de her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır.Onlara zulmedilmez.

  23- Kendi hevasını ilah edinmiş,bilgisine rağmen Allah’ın kendisini şaşırtmış olduğu,kulağına ve kalbine mühür vurduğu gözü üzerine de perde çektiği kimse hakkında ne dersin? Artık buna Allah’tan başka kim hidayet verebilir? Hiç öğüt almaz mısınız?

  Bizi Ancak Zaman Helak Eder Diyenler

  24- Dediler ki : O dünya hayatımızdan başka bir şey değildir.Ölürüz,diriliriz ve bizi ancak zaman hlak etmektedir.Halbuki onların bunlara dair hiçbir bilgileri yoktur.Onlar ancak zanda bulunuyorlar.

  25- Kendilerine ayetlerimiz apaçık okunduğunda onların bütün delilleri : Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi babalarınızı getiriniz demekten ibaretti

  26- Deki: Allah sizi diriltiyor sonra sizi öldürüyor sonra kendisinde şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır.Fakat insanların çoğu bilmezler.

  Tefsirlerde Resulüllah (s.a.v)’in ‘Dehre (zamana) sövmeyiniz,çünkü dehr Allah’ın kendisidir’ hadisini şöyle açıklamışlardır : Araplar cahiliye dönemlerinde herhangi bir sıkıntı,bir bela ya da bir musibet ile karşılaşacak olurlarsa,hay karolasıca zaman derler ve bütün bu işlerin dehrin (zamanın) yaptığını söyleyip ona söverlerdi.Halbuki bütün bunları yapan yüce Allah’ın kendisidir.Onlar böyle diyerek aziz ve celil olan Allah’a sövmüş gibi oluyorlardı,çünkü gerçekte bunları yapan O’dur.Bundan ötürü bu itibarla zamana sövmek yasaklanmıştır,çünkü yüce Allah onların kastettikleri ve bu fiilleri kendisinin yaptığını söyledikleri dehrin (zamanın) kendisidir.

  27- Göklerle yerin mülkü Allah’ındır.Kıyametin kopacağı günde,işte o günde batıl peşinde gidenler zarara uğrayacaklardır.

  28- Her ümmeti de diz çökmüş göreceksin.Her ümmet kitabına çağrılacak . Bugünde sizlere işleyegeldiğiniz amellerinizin karşılığı verielcektir.

  29- İşte bu,size karşı hakkı söyleyen kitabımızdır.Esasen biz sizin işlediklerinizi yazdırıyorduk (denilecek)

  30- İman edip,salih amel işleyenlere gelince,Rableri onları rahmetine alacaktır.İşte bu apaçık kurtuluşun ta kendisidir.

  31- Kafir olanlara gelince : Ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz de büyüklük taslayıp,günahkar kimseler olmadınız mı?

  32- Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır ve kıyamein kopacağında şüphe yoktur denildiğinde siz derdiniz ki : Kıyametin ne olduğunu biz bilmeyiz.Biz ancak şüphe ve zan ediyoruz.Biz inananlar değiliz

  33- Onların işlediklerinin çirkinlikleri apaçık görünmüş,alay edegeldikleri şey de kendilerini her yandan kuşatmış olacak

  34- Ve denecek ki : Bugün biz sizi unuturuz,nitekim siz de bugünümüze kavuşacağınızı unutmuştunuz.Yeriniz ateştir.Size yardım edecek kimseler de olmaz.

  35- Sizin bu halinizin sebebi Allah’ın ayetlerini bir eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.İmdi onlar bugün oradan çıkarılmazlar ve onların razı etmeleri de istenmez.

  36- İşte hamd göklerin Rabbi,yerin Rabbi ve alemelrin Rabbi olan Allah’a mahsustur

  37- Büyüklük ve zamet göklerde ve yerde yalnız Onundur.O,Azizdir,Hakimdir

  Yüce Allah kıyamet gününde kullarının bazılarına şöyle hitap edecek :

  • Ben sana eş vermedim mi?
  • Sana ikramd a bulunmadım mı?
  • Sana atları,develeri musahhar kılmadım mı?
  • Seni kavminin büyüğü ve başı yapıp,ganimetin 4/1 ‘ini tek başına almana imkan vermedim mi?
  • O kişi : Evet böyleydi Rabbim diyecek

  Yüce Allah : Peki benim huzuruma çıkacağını düşünmüş müydün? buyuracak

  • Kişi : Hayır diyecek bu sefer de

  Yüce Allah’da : O halde sen beni unutmuş olduğun gibi bugün de beni seni unutuyorum buyuracak.  Kaynak : İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C:X / bkz:91-109

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.