Kuran Yurdu

Çarşaf Giyinip Peçeye Bürünmenin Hükmü

  Kur’an’a Göre Çarşaf Ve Peçe Meselesi  Kadınların yüzünün açık olmasının mubah olduğuna Müslim’in rivayet ettiği şu hadis daha fazla delalete der:Haris’in kızı Sebia hamile iken dul kaldı ve çok geçmeden de çocuğunu doğurdu.Sonra kendisine çeki-düzen verdi,evlenmek için süslendi.Sahabeden Ebu Senabil ona gelerek ‘Süslenmeye sebep ne? Sanırım sen evlenmek istiyorsun.Allah’a yemin ederim ki dört ay on gün geçmedikçe sen evlenemezsin’ dedi.Sebia şöyle anlatıyor:Bana bu sözleri söyleyince akşam vakti elbisemi giyip Hz Peygamber’e gittim.Meseleyi ona sordum.Bana çocuğumu doğurmamdan dolayı evlenebileceğimi söyleyerek ‘Şayet biri çıkarsa onunla evlen’ dedi.

  Kadının gözü sürmeli,avuçları kınalıydı.Ebu Senabil ise kadının ziynetlerine muttali olacak derecede onun yakın akrabası değildi.Söz konusu giysilerden ve süslerden yüzü açmanın yaygın olduğunu anlıyoruz.

  Bu hadise Veda Haccı’ndan sonra vuku bulmuştur.Dolayısıyla bu hükmün nesh edilmesi veya ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Burada anlattıklarımıza karşı çıkacakların olacağını biliyoruz.İslam adına konuşanların bazıları uğursuzluk bakımından İbn’ur-Rumi’den daha zararlıdır.Bunlar dünya ve ahiret faziletlerini cinsel duyguları engellemekte görüyorlar.

  Allah biliyor ki ben -görüşümü seretmekle birlikte- muhalefeti ve ayrılığı arzu etmiyor,cemaatle beraber olmayı istiyorum.Ümmetin birliğini korumak gayesiyle de inandığım görüşten taviz veriyorum.Bu benim dile getirmiş olduğum görüş,tek başına kalmış bir görüş müdür? Hayır,hayır! Bu dört büyük mezhebin fakihlerinin ve kendilerini ispat etmiş müfessirlerin görüşüdür.

  Dinen Kadının Yüzünü Göstermesi

  Kadının yüzünün açılması aleyhinde gürültü koparanlar aslında tercih edilemeyen bir görüşü destekliyorlar.Kendisini kargaşa ve vehaletin yiyip bitirdiği ümmetin toplumsal,kültürel ve ruhsal oluşumunu sarsmak pahasına kadın meselesi hakkında aşırılığa kaçıyorlar ve böylece kadının ilmi ve edebi yönünü öldürmüş oluyorlar.

  Dört mezhebin alimleri arasında kadının yüzünün avret olmadığı görüşünü benimseyenler de vardır

  Burada bu mezheplerin tabilerinden bazı alimlerin görüşlerini nakletmek istiyorum;

  Hanefi mezhebinden Ebu Bekir el-Cessas ‘Mümin kadınlara söyle,gözlerini bakılması yasak olandan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar, ziynetlerini -kendiliğinden görünen kısmi müstesna- göstermesinler (Nur’31)’ ayetinin tefsirinde şöyle diyor:Mezhebimizin alimleri burada kendiliğinden görünen kısmı müstesna ifadesinden muradın yüz ve eller olduğunu söylemişlerdir.Zira sürme yüzün süsü,kına ve yüzük de ellerin süsüdür.Yüzün ve ellerin süsüne bakmak mubah olunca,yüze ve ellere bakmanın da mubah olması gerekir.

  Maliki mezhebinden Kurtubi de şöyle diyor:Hem adem hem de ibadet olarak yüz ve eller esasen açık olduğundan -ki namazda ve haccda böyledir- ayetteki istisna bu iki uzva da şamildir.

  Şafii mezhebinden Hazin ise ayetteki istisnanın tefsirinde,Said b.Cubeyr,Dahhak ve Evzal bundan muradın yüz ve eller olduğunu söylemişlerdir demektedir.

  Selefi olan İbn Kesir ise şöyle diyor:İbn Abbas ve tabilere ma zahara minha ibaresini yüz ve eller olarak tefsir etmişlerdir ki ulemanın çoğuna göre meşhur olan da budur.

  Hanbeli mezhebinin kaynağı olan el-Muğni adlı eserinde İbn Kudame ‘Kadının yüzü dışındaki her yeri avrettir,eller hakkında ise iki görüş vardır’ demektedir.

  Son olarak da İbn Cerir Taberi’nin görüşüne yer verelim.Ayette kadının gösterilmesi mubah ziynetlerinden muradın yüz ve eller olduğunu söyleyenlerin görüşü en doğru görüştür.Sürme,yüzük,bilezik ve kına da bu cümledendir.Biz bunun görüşlerin en kuvvetlisi olduğunu söyledik;zira icma namazda erkeğin avret terlerini örtmesi,kadının da yüz ve eller dışında bedeninin kapalı olması şeklindedir. Avret sayılmayan kısmın ise açılması haram değildir.

  Hanefi mezhebi güçlüğü ortadan kaldırmak için ayakların da açılmasını,yüz ve ellere dahil etmiştir

  Bütün bu izahlardan sonra,Allah’ın ortaya koymuş odluğu giyim adabı ve genel ahlak ile İslam toplumunun,kapitalist ve komünist çehresiyle Avrupa toplumundan farklı bir yapıda olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğiz.Çünkü Batı toplumu salt maddesi bir düşünceden ve vehmi başıboşluktan oluşmuş bir toplumdur.Örtünme sırt örtmek için değil üstünlük içindir.İhtilat (kadın erkek karışımı) insanın kendisini korumasına ve takvaya bir engeldir.Halvet ise gayri meşru davranışları kolaylaştırır.Yasalar zinayı karşılıklı rıza olduğu sürece suç saymaz.Aile ise neredeyse kağıt üzerindeki bir yazıdan ibarettir.İslam ise bu inkarcı veyanlış gidişata tamamen zıt ve farklı bir nizamdır.Peki bir toplum binasını Allah’ın kanunları üzerine güzelce oturtabildik mi?

  Biz İslam’ı sadece ürperti veren bir surette takdim ettik.Meşhut davetçilerden biri hutbesinde ‘Kadın evinden bir evlenirken bir de kabre giderken çıkar’ der ve sonra da bir hadis zikreder:Bir kadının babası ağır hastadır.Babasını ziyaret etmek için kadın kocasından izin ister ve fakat kocası izin vermez.Babası öldüğünde cenazesinde bulunmak için kadın tekrar kocasından izin ister,kocası yine izin vermez.

  Hatib diyor ki;kadın hadiseyi Resulüllah’a anlatınca peygamberimiz şöyle dedi:Allah kocana itaat etmen sebebiyle babanı bağışladı.

  Dinimiz böyle mi takdim edilir? Kadın Allah’ın birleştirilmesini emrettiği kesin (sıla-i rahim’e uymasın) diye hapsedilir mi ?

  Babasının üniversiteye gitmesine izin vermediği için genç bir kızdan bir mektup aldım,şöyle diyordu:babam bana ve kızkardeşlerime Allah sizi diri olarak gömmüştür.Binaenaleyh çıkmak isteseniz de sizi bırakmayacağım dedi

  Bu ‘Evlerinizde oturun,cahiliyede olduğu gibi açılıp saçılmayın (Ahzab’33)! ayetini bir babanın ahmakça yorumlamasından başka bir şey değildir.

  Tüm bu açıklamaları yaparken kimse şaşırıp da yanlış bir düşünceye kapılarak kabak çekirdeği gibi açılıp saçılmasın.Sadece çarşaf-peşe- konusu ile alınmıştır.Ancak şurası da bir gerçektir ki yarı çıplak yada ne giydiği belirsiz kıyafetler giyip fitne doğurmaktansa çarşafa bürünmek tabi ki kat kat daha iyidir.

   

     Kaynak= Muhammed Gazali / Nebevi Sünnet / bkz:59…63

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.