Buruc Süresi Beyanu’l Hak Tefsiri

Buruc Süresi Mekki bir süre olup;Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin birinci yılında bir bütün halinde indirilmiş olup tamamı 22 ayettir.Adını ilk ayetindeki,semada burçlar anlamına gelen buruc kelimesinden almıştır.Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 27,Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre ise 85. süredir.

Putları terk edip tek Allah’a iman ettikleri için müminlere uygulanan zulmün dayanılmaz boyutlara vardırıldığı bir dönemde indirilen bu süre,daha önceki milletlerde olduğu gibi,tevhit ehlini sabretmeleri ve imanlarından asla vazgeçmemeleri hususunda cesaretlendirirken,zalimleri hem can yakıcı bir cehennem azabıyla korkutmakta hem de tövbe ettikleri takdire affedilecekleri müjdesiyle müjdelemektedir.

Mülk Allah’ındır. Geçici bir süre için mülkü elinde bulunduranlar,ellerindeki güç ve ihtişamlarının tesiriyle,gerçekte ne kadar aciz olduklarının farkında değildirler.O nedenle bir kısım güç sahibi beyinsizler,kendilerini ya tanrı ya da tanrının yeryüzündeki gölgesi zanneder;hatta ‘Ben sizin en yüce Rabb’inizim (Naziat’24)’ diyecek kadar küstahlaşırlar da.Fakat çevrelerindeki yardakçıları tarafından şişirilen bu cahiller,Allah’ın azabıyla karşılaşınca,her şeyi unutarak ‘Şu anda inandım ki İsrailoğullarının iman ettiklerinden başka ilah yoktur.Ben de Müslümanlardanım (Yunus’90)’ demek durumuna düşmüşlerdir;ama iş işten geçtikten sonra !

Gerçek müminlerin imanı,önlerindeki denize ve arkalarındaki denizden daha korkunç düşmana rağmen kendilerini sahil-i selamete çıkarırken,berikilerin yeis halindeki imanları,kendilerini,binlerce insanın gözleri önünde çırpına çırpına boğulmaktan bile kurtaramamıştır.Firavun‘un taraftarlarına ve Semud‘un kavmine hak ettikleri cezayı veren Allah,hiç şüphe yok ki bütün zalimleri görmektedir.

Başta İbrahim (a.s) olmak üzere diri diri ateşe atılmalarına rağmen Allah’tan vazgeçmeyen müminler,Allah yolunda sabrın ve kararlılığın somutlaşmış timsalidirler.Bunlardan peygamberler ve şehitler,ebedi azaba inanarak geçici azaba sabredip katlandıkları için şu anda altından ırmaklar akan cennetlerde,şehit olma bahtiyarlığına eremeyenlerse cennete girecekleri günü özlemle beklemektedirler.Baskı ve zulüm karşısında sabreden ve imanını koruyan her müminin akıbeti,elbette hayırdır.Her gecenin mutlaka bir sabahı olduğu gibi,darda kalan her müminin de er ya da geç mutlaka aydınlık bir sabahı olacaktır.

  • 1…4- Burçlar sahibi göğe,vaat edilen güne,şahide ve şahit olunana yemin olsun ki,kahredilmiştir o hendekçiler
  • 5…7- Onlar yakacakla doldurulup ateşe verilen hendeğin başına oturup,içine attıkları müminlere yaptıklarını seyretmişlerdi
  • 8…- 9- Sadistler,sırf göklerin ve yerin egemendiği elinde olan Aziz ve Hamid Allah’a iman ettikleri için onlardan öç aldılar.Allah,elbette herşeyi görmektedir.

10…16- Mümin erkek ve kadınlara (böyle bir) azabı yaşatıp sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve ayrıca yakıcı bir azap vardır.İman edip salih iş yaparlarsa,altından ırmaklar akan cennetlere gireceklerdir.İşte büyük kurtuluş budur.Muhakkak ki Rabb’inin yakalayıp cezalandırması çok çetindir.Kuşkusuz ilk defa yaratan O’dur,tekrar yaratacak olan da O’dur.O,çok bağışlayıcıdır;O’nun sevgisine ve merhametine sınır yoktur.O,yüce /şanlı Arş’ın sahibidir ve istediği her şeyi yapmaktadır

TEFSİRİ

Geçmişte kim oldukları kesin belli olmayan inkarcı ve sadist bir topluluk,Allah’ın birliğine iman eden müminlerin,imanlarına mani olamadılar.Güçlü oldukları için,onları toptan esir aldılar.Somra da büyük bir hendek kazdılar,içerisini yakacak doldurup ateşi alevlendirdiler.Elleri,ayakları bağlı müminleri harıl harıl yanmakta olan o ateşin içine attılar (Daha Geniş Bilgi İçin Tiklayiniz).Onlar orada cayır cayır yanarken hendeğin karşısına geçip yaptıkları canavarlığı seyrettiler.

Belli ki ateşe attıkları insanların Aziz,Hamid olan Allah‘a iman etmekten başka bir suçları yoktu.Tabii ki her şeyi gören Allah,onların sergiledikleri bu vahşeti de görmüş ve kendilerine hak ettikleri cezayı vermiştir.Buradaki mesaj,genelde tüm canilere,canavar ruhlu acımasızlardır;özelde ise Kureyş’in sadist ruhlu canilerine olmalıdır.Çünkü bu süre indirildiği zaman,onlar da ellerindeki mümin kölelere ağır işkence yapmaktaydılar.

İman edip her türlü baskı ve zulüm karşısında,sabır ve kararlılıkla imanlarını koruyan ve salih işler yapan müminler,mutlaka en büyük kurtuluşa erecek ve altından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırılacaklardır.

Müminlere sırf Allah’ın birliğine iman ettikleri ve ortak koşmadıkları için işkence yapan,kızgın kumlar üzerine yatırıp üzerlerine kayalar yığdıktan sonra zevk alarak onların ölmelerini seyreden veya ateşe atanlar,bilmelidirler ki ‘Zalimin zulmü varsa,mazlumun da Allah’ı vardır’ İnsanların zulme rıza göstermesinden bile hoşlanmayan Allah,onları da görmekte ve ‘ah..’ larını işitmektedir;yaptıklarını asla zalimlerin yanına bırakmayacaktır.Tövbe etmeden ölürlerse hiç kuşkusuz onların cezası cehennemdir;yaptıklarının karşılığını öutlaka çekerler.Bilmelidir ki Allah’ın cezalandırmak üzere suçluyu ele alması pek çetindir!

Ahirete ve hesap gününe inanmayan kimseler bilsinler ki her şeyi yoktan var eden Allah,tekrar yaratmaya da kadirdir.O halde Allah’a ve elçisine karşı gelen ve müminlere zulmeden zalimlerin,yaptıklarını terk edip Allah’a yönelmelerinden başka çareleri yoktur.Eğer onlar tövbe eder ve Allah’a yönelirlerse,bilmelidirler ki Allah çok bağışlayıcıdır,kullarını çok sevmektedir.

(Dipnot= Buran anlayacağımız şudur ki,ne kadar büyük günahımız olursa olsun Allah’ın rahmetinden mağfiretinden ümit kesemeyiz.Zaten Allah’ın rahmetinden ümidi ancak kafirler keser.Siz tövbe ettikten sonra o günahları hiç işlememiş gibi muamele görebilirsiniz.Yeterki tövbenizde samimi ve dürüst olun)

17…18- Orduların hadisesi,Firavun ve Semud’un başlarına gelenler,sana anlatıldı mı?

19 …22- Fakat inkar edenler bunları hep yalanlamaktadırlar.Allah ise onları arkalarından çepeçevre kuşatmıştır.Hayır,o (yalanladıkları) yüce/şanlı bir Kur’an’dır,bir levh’de/Levh-i Mahfuz’da korunmuşturKaynak = M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz:207…212

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.