Bizden Olmayan Bizi Anlamaz

Bizden Olmayanın Bizim Kitaplarımızı Okuması HaramdırMuhyiddin bin Arabi Hz’nin Bizden başkasının kitabımızı okuması haramdır sözünün manası şudur :

Kastedilen cihet şöyle olacaktır : Tasavvuf ilminin kendisine mahsus ıstılahları (terimleri) vardır.Bu yolda olmayanların,bu tabir ve ıstılahları bilememesi halinde,Allah dostları hakkında su- zanna kapılır ve onlar hakkında dedikodu yaparak günaha girmiş olur.Bu sözün anlamı ve söylenmesinin sebebi budurKaynak : Mehmet Emre / Fetvalar / CII / bkz:131