Birinci Safta Namaz Kılmanın Önemi

Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İnsanlar ezana icabet etmenin ve birinci safın faziletini bilmiş olsalar ve sonra bu konuda kura çekmekten başka çare bulamasalardı elbette bunun için kura çekerlerdi

Farz Namazların Fazileti

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır : “Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır (1)”

Resulüllah (s.a.v) yanındakilere şöyle sordu: “Sizden birinizin kapısının önünde bir nehir aksa ve günde beş kere onunla yıkansa kirinden eser kalır mı? Dediler ki : kirinden hiç bir eser kalmaz.Bunun üzerine şöyle buyurdu :Beş vakit namaz da buna benzer ; Allah onlar sayesinde bütün günahları siler

Yine Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

Beş vakit farz namaz birinizin kapısının önünde akan ve onunla günde beş kere yıkandığı bir nehre benzer.

Yine şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kim namaz kılmak için güzelce abdest alıp yürüyerek farz namaz için camiye gider ve insanlarla birlikte onu kılarsa Allah günahlarını bağışlar”

Ve son olarak belirteceğimiz hadis-i şerif ise ;”Kim güzelce abdest aldıktan sonra namaza kalkar,rükusunu , secdelerini ve kıraatini eksiksiz olarak yaparsa kıldığı namaz ona şöyle der :Beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin.Sonra kıldığı namaz ışık ve nur saçarak göğe yükselir.Gök kapıları ona açılır ve sonunda Allah’ın huzuruna çıkarak sahibine şefaatçi olur.Namazın abdestini,rükusunu , secdelerini ve kıraatini eksik yaparsa kıldığı namaz ona şöyle der : Beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin.Sonra namazı karanlık bir şekilde göğe yükseltilir ve gök kapıları ona kapatılır.Eski bir elbisenin katlandığı gibi katlanıp dürülür ve sahibinin yüzüne atılırKaynak = İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C:1 / bkz = 116-117

(1-Nisa 103)