Kuran Yurdu

Başınıza Gelen Herşeyin Sebebi Sizsiniz

  “Bir millet kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah’ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyece- ğinden dolayıdır (Enfal’53).Yüce Allah, hükmündeki adalet ve dengesinden bahsederek herhangi bir kimseye verdiği bir nimete ancak işlediği bir günah sebebiyle değişiklikte bulunacağını ifade ediyor Nitekim yüce Allah başka bir ayette ‘Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez (Ra’d’11)’ buyurmaktadır (1)”

  O insanın önünde ve ardında devamlı süratle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar, Allah’ın emrinden ötürü, onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (2)”

  Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor ki:’Kişi düştüğü bir günahtan dolayı kendisine gelecek rızıktan mahrum edilir’.Nitekim yüce Allah “Başınıza gelen her musîbet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir (3)” şeklinde buyurmaktadır.

  Yaşadıklarınız Yaptıklarınız Dolayısı İledir 1.Bölüme başlarken yaptıklarınızın karşılığı bazen dünyada karşınıza çıkar bazense ahirette karşınıza çıkar.Atalarımız ne güzel demiş bu konuda: Rüzgar eken fırtına biçer ve keser döner sap döner gün gelir devran döner ve ne ekersen onu biçersin cümleleri aslında insanın düşünmesi gereken hususlardır.

  Nitekim yüce Allah “Allah’ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde (bütün dünyada) bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır (4)” ve bir başka ayet-i celile de ise

  “Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı; ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vâdeye kadar erteler. O vâdeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir (5)” şeklinde buyurmaktadır.Görüldüğü üzere bazen yaptıklarınızın karşılığını hemen görürken bazense belirli bir güne ertelenmiştir ve Rabbin devamla bir başka ayet-i celile de yaptıklarının yanına kar kaldığını yada kalacağını sanarak başına hiçbir bela ve musibet gelmeksizin güllük gülistanlık içinde yaşayanlar için “Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular: Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden (6)”.

  İşte o “İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır. Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır (7)”

  Rabbin devamla buyuruyor ki;”Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır (8)” ve “(Resûlüm!) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin âkıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi (9)” ve “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler (10)”.Unutmayın ki “Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler (11)”.Nitekim bir başka ayet-i celile de bunu teyit eder mahiyette yüce Allah “Kim O’nun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükâfat vardır. Üstelik onlar o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? (12)” şeklinde buyurmaktadır ve önünüzde karşınıza çıkacak ve karşılaşacağınız hadiselere dikkat çekerek kullarını uyarmaktadır.

  “İşte o gün insan der: “Var mı kaçacak mekân?.Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur!.O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. Türlü türlü mazeretler öne sürse de (13)” “Herkes, yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır (14)”  (1-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:5 / bkz:72);(2-Rad Süresi’11);(3-Şura Süresi’30);(4-Rum Süresi’41);(5-Fatır Süresi’45);(6-Nahl Süresi’45);(7-Al’i İmran Süresi’178);(8-Lokman Süresi’12);(9-Rum Süresi’42);(10-Rum Süresi’41);(11-Kasas Süresi’84);(12-Neml Süresi’89-90);(13-Kıyame Süresi’10…15);(14-Müddessir Süresi’38)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.