Başı Açık Olarak Gezmek Caiz Midir?

Başı Açık Gezmek Caiz Midir?Soru : Kadının ev içinde veya ev dışında başı açık olarak dolaşması caiz midir?

Cevap : Ergin mümin bir kadının ev içinde yalnız başına veya baba-oğul ve erkek kardeş gibi mahrem bir hısmının yanında başı açık olarak durması mümkündür ve caizdir.Ancak evde yabancı erkek bulunur veya kadın ev dışına çıkarsa,el ve yüz dışındaki yerleri haricinde,başını örtmesi gerektiğinde görüş birliği vardır.Ayette : Mümin kadınlara söyle … baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar… (24/31) buyrulur.Bu ayetteki humur’un tekili olan hımar baş örtüsü anlamına gelir ve bu örtünün yanlardan omuzlara sarkacak şekilde boyun ve göğüsleri örtmesine dikkat çekilir.

Diğer yandan Hz Peygamber’in baldızı Esma binti Ebi Bekr’e el ve yüz dışında kalan yerlerini örtmesini bildirdiği ve Allah kadının namazını baş örtüsüz kabul etmez buyurduğu da dikkate alınırsa,kadının saçlarının örtünme kapsamına girdiğinde şüphe kalmaz.Kaynak : Hamdi döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz:567