Kuran Yurdu

Bakara Süresi 84-87 Bilmen Tefsiri

  Bakara Süresi 84 Ayet Meali = (Ey İsrailoğulları!) Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize,birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık.Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz.

  Bakara Süresi 85 Ayet Meali = Sonra sizler,birbirinizi öldürüyor,aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor,kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz.Onları yurtlarından çıkarmak için size haram olduğu halde (hem çıkarıyor hem de) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz.Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık;kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir.Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.

  • Bakara Süresi 86 Ayet Meali = İşte onlar,ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir.Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir.

  Bakara Süresi 84-85 ve 86 Ayetlerin Tefsiri = Allah Teala bu ayetlerde Hz Peygamber (s.a.v) zamanında Medine’de bulunan Yahudileri ve onların Evs ve Hazrec arasında cereyan eden savaşlarda yer almalarını eleştiriyor.Çünkü Evs ve Hazrec kabileleri,ki bunlar sonra Ensardırlar,cahiliyye döneminde putperesttiler ve aralarında sık sık savaş oluyordu.Medine Yahudileri ise üç kabileydi.Hazrec’in müttefikleri Beni Kaynuka ve Beni Nadir ile,Evs’in müttefiği Beni Kureyza.Aralarında bir savaş çıktığında her bir grup müttefikinin yanında savaşıyor,bazen karşı taraftaki bir Yahudiyi öldürdüğü oluyordu.Bu ise dinlerinde ve kitaplarında bizzat belirtildiği gibi haramdı.Onları evlerinden çıkarıyorlar,evlerindeki eşyalara ve mallara el koyuyor,gasp ediyorlardı.Savaş sona erince de Tevrat’ın hükmü gereği yenilen taraftaki esirleri hürriyetlerine kavuşturmak için fidye verme talebinde bulunuyorlardı.Bu çelişkilerinden dolayı Allah (c.c):’Siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?’ buyurmuştur.

  Bu yüzden Allah (c.c) şöyle buyurur:’Sizden öyle davrananların cezası’ Allah’ın şeriatına ve emirlerine aykırı davranmalarından dolayı ‘dünya hayatında ancak rüsvaylık;kıyamet gününde ise’ ellerindeki Allah’ın Kitabı’nı ketmetmelerinin cezası olarak ‘en şiddetli azaba itilmektir.Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.İşte onlar,ahirete karşılık dünya hayatını satın alan’;yani onu seçen ve ahirete tercih eden ‘kimselerdi’.Bu yüzden ne azapları hafifletilecek’ bir an an olsun azaplarında azalma olacak ‘ne de kendilerine yardım edilecektir’.Yani onları içinde bulundukları daimi ve ebedi azaptan kurtaracak ve koruyacak hiçbir yardımcıları olmayacaktır

  Bakara Süresi 87 Ayet Meali = And olsun ki muhakkak biz Musa’ya kitap verdik, ondan sonra da biri biri ardınca peygamberler gönderdik. Meryem’in oğulu İsa’ya da mucizeler verdik. Ve onu ruhul kudus ile destekledik. Sizler ise her ne vakit nefislerinizin hoşlanmadığı bir emir ile peygamber gelince büyüklük taslayarak bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürecek misiniz?

  Bakara Süresi 87 Ayetin Tefsiri = Bu âyeti celile de İsrail Oğullarının vaktiyle kendilerini aydınlatacak ve irşad edecek peygamberlere, kitaplara ve diğer delillere karşı ne fecî vaziyetler almış olduklarım bildirmektedir. Şöyle ki: Ey İsrail Oğulları! (And olsun ki, muhakkak biz) ben şanı Yüce Rab (Musa’ya kitap verdik) ona Tevrat’ı Şerifi birden indirdik. (Ondan sonra da biri biri ardınca peygamberler gönderdik.) Bu zatların vasıtalariyle dinî, dünyevî hükümler sizlere ulaştırılmış oldu.

  Kısacası (Meryem’in oğlu İsa’ya da mucizeler verdik.) Ona açık deliller, açık mucizeler, ölüleri diriltmek gibi, gaybdan haber vermek gibi harikalar veya incil gibi bir kitap ihsan ettik. (Ve onu) Hz. İsa’yı (ruhulkuds ile) yani Cibrili Emin ile veya Allah Teâlâ’nın ismi azamı ile veya incil Kitabı ile (destekledik) onun yüce bir peygamber olduğunu gösterdik. (Sizler ise) o mübârek zatdan da istifadeye çalışmadınız, bilâkis onu inkâra cüret ettiniz. Artık sizlere (her ne vakit nefislerinizin hoşlanmadığı) gönüllerinizin istek ve arzularına zıt düşen (bir emr ile) bir dinî hükm ile (peygamber gelince) siz (büyüklük taslayarak) kibirli ve gururlu bir vaziyet alarak o muhterem zatların (bir kısmını yalanlamış olacak, bir kısmını da öldürecek misiniz?) Nefisleriniz sizi daima böyle cinayetlere mi sevkedecek? Bu ne alçakça hareket!.. Nitekim onlar Hz. İsa ile son peygamber Hz. Muhammed’i yalanlamaktadırlar. Hz. Zekeriya ile Hz. Yahya’yı da şehit etmişlerdir. Kendilerinde merhamet ve Hakka saygı eseri aslâ görülmemiştir.  Kaynak = Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.