Bakara Süresi 7-8-9. Ayetlerin Tefsiri

Bakara Süresi 7. Ayet = Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır

Şeytana itaatlerinden dolayı,şeytan onlar üzerinde hakimiyet kurmuştur.Bunun üzerine de Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş gözlerine perde germiştir.Artık hidayet adına hiçbir şeyi göremez,işitemez,anlayamaz ve idrak edemezler.

İbn Cüreyc,Mücahid’den şöyle nakleder:Kalbin perdelenmesi (ran) mühürlenmesinden (tab) daha ehvendir.Kalbe kilit vurulması (ikfal) ise hepsinden daha kötüdür.Ameş der ki:Mücahid bize elini gösterdi ve ‘O zatlar (sahabe,tabiin) kalbi,bu el gibi düşünürlerdi.Kul bir günah işlediğinde serçe parmağı kapanır.Sonra tekrar günah işlediğinde diğer parmağı kapanır.Sonra her günah işlediğinde bu parmakların hepsi kapanır.Sonra da bir mühürle mühürlenir.

İmam Kurtubi der ki:Ümmet,Allah’ın (c.c) küfürlerinin cezası olarak kafirlerin kalplerini mühürlediği ve damga vurduğu hususunda icma etmiştir.Nitekim Allah (c.c) başka bir ayette ‘Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur (Nisa/155)’ buyurmuştur.

Resulüllah (s.a.v):Mü’min bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta oluşur.Tevbe eder,onu bırakır ve kendisine kızarsa kalbi cilalanır.Günahlarını artırırsasiyah noktalar artar ve sonunda kalbinin üzerini kaplar.İşte Allah’ın ‘Hayır! Bilakis işlemekte oldukları şeyler onların kalplerinin üzerini (bir pas gibi) kaplamıştır (Mutaffifin/14)’ buyruğunda anlatılan şey budur

Taberi şöyle der:Görüldüğü gibi Hz Peygamber (s.a.v) günahlar kalbe peş peşe geldiğinde onu kapatacağını,kapattığında da Allah (c.c) tarafından mühürlenme ve damgalanma geleceğini haber vermiştir.Kalp kapanınca da oraya ne iman girecek yol bulabilir,ne de küfür çıkıp kurtulabilir.İşte Allah (c.c)’ın “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir” ayetinde bahsettiği mühürleme ve damgalama budur.

Bakara Süresi 8.Ayet = İnsanlardan bazıları da vardır ki,inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler

Bakara Süresi 8.Ayet Tefsiri = Bu mübârek âyetler, bir kısım insanların da münâfıkça hareketlerde bulunduklarını, bu yüzden pek fazla felâketlere, azaplara maruz kalacaklarını bildirmektedir.

Binaenaleyh bütün insanlar, itikat, amel, ruhî durum itibariyle başlıca üç kısma ayrılmaktadırlar. Şöyle ki: insanların bir kısmı samimi surette mü’min olan zatlardır.

Onların kalpleri, lisanları birdir. Hak ve hakikata doğruca inanırlar, bunu itirafta bulunurlar. İşte hakikî mü’min bunlardır, insanların bir kısmı da kâfirdirler. İlâhî dininin hükümlerini kabul etmezler, kendi yanlış inançlarını açığa vururlar, kendi bozuk inançları içerisinde yürür dururlar. Bunların bu davranışları meydanda olduğu için kendilerine karşı vaziyet almak mü’minler için kolay olur. insanların bir kısmı ise münafıklardır. Bunlar kalplerinde olanı lisanlarıyla açığa vurmazlar. Bilâkis bunu saklar, kendilerini görünüşte mü’min gösterirler, ehli imanı aldatmak isterler. Artık bu tür şahıslara karşı hakikî mü’minlerin pek uyanık bulunmaları lâzımdır. İşte Cenâb-ı Hak bunların bu münâfıkça tutumlarını şöyle beyan buyuruyor: (İnsanların bir takımı da) dinsizliklerini gözlemek, mü’minler! aldatmak için (Biz Allah’a ve âhiret gününe inandık derler.) Müslümanlık iddiasında bulunurlar. (Halbuki onlar inanmış değildirler.) Yalan söylemektedirler.

Bakara Süresi 9.Ayet = Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar.Halbuki onlar yalnız kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir.

Evet: Münafık olanlar, kendi kanaatlerini gizlerler, müslümanlara karşı kendilerini müslüman gösterirler. (Onlar) bu hareketleriyle haşa (Allah Teâlâ’yı ve İman etmiş kimseleri) hakikî mü’minler! (Aldatmak isterler.) Aldatmak hayaline kapılırlar da bu cehaletlerinin, bu bozuk kanaatlerinin ne kadar yanlış, ne kadar akıl ve fikre aykırı olduğunun farkında bile olamazlar. (Halbuki onlar kendi nefislerinden başkasını aldatamazlar da) gafîl, câhil herif ler (Bunun farkında olamazlar.) Böyle zelil bir durumda yaşar dururlar.

Kaynaklarİbn Kesir / Tefsiru’l Kur’an’il Azim (İbn Kesir Tefsiri) / C:1 / bkz:223-224
Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.