Kuran Yurdu

Bakara Süresi 45-46 Ayetlerin Tefsiri

  Bakara Süresi 45 Ve 46 Ayetlerin Tefsiri  Bakara Süresi 45.Ayetin Meali (İbn Kesir) = Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.Şüphesiz o (sabır ve namaz) Allah’a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.

  Bakara Süresi 46.Ayetin Meali (İbn Kesir) = Onlar ki,Rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini kesin bilirler.

  Bakara Süresi 45-46Ayetin Tefsiri (İbn Kesir)Allah (c.c) kullarına umdukları dünyevi ve uhrevi nimetlere erişmek için sabır ve namazın yardımına başvurmalarını emretmektedir.

  Nitekim Mukatil b. Hayan,bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle demiştir:

  Yani ahireti kazanma çabanızda,farzları sabır ve sebatla yapmak ile namazdan destek alınız.

  İbn Mübarek,Said b. Cübeyer’den şöyle rivayet etmiştir;

  Sabır kulun başına gelenlerin Allah’tan olduğunu kabullenmesi,sevabını ve ödülünü Allah’tan ummasıdır.

  Ebu Aliye şöyle demiştir;

  Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.Yani Allah’ın rızası olan şeylerde sebat edin ve bilin ki o,Allah’a ibadetten sayılır

  Namaz da zikredilmiştir.Çünkü namaz Allah’ın emirlerinde sabır ve sebatta en büyük yardımcıdır.

  Nitekim Allah (c.c);'(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl.Muhakkak ki,namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür.Allah yaptıklarınızı bilir (1)’ buyurmuştur

  Taberi şöyle demiştir;Ayetin manası şöyledir:

  Ey ehl-i kitabın din adamları (rahipier vs).Kendinizi Allah’a itaatte zorlamada;insanı kötülük ve fenalıktan alıkoyan,Allah’ın (c.c) rızasına yaklaştıran ve tam yerine getirilmesi ancak Allah’a (c.c) karşı mütevazi,Allah’a tam itaatkar ve Allah (c.c) korkusundan boynu bükük kimseler dışındakilere ağır gelen namazı tam kılmak suretiyle Allah’tan yardım alın.

  Taberi şöyle demiştir; Ancak ayet,anlatım akışı içerisinde İsailoğullarına uyarı şeklinde gelmiş olsa da,sadece onları kasdetmemiştir.Genel olup,onları ve başkalarını kapsamaktadır.Doğrusunu en iyi Allah bilir.

  ‘Onlar ki,Rablerine kavuşacaklarını ve O’na döneceklerini kesin bilirler’

  ayeti,öncesindeki sözü tamamlayıcı bir cümledir.Yani,namaz veya tavsiye edilenler gerçekten ağırdır.Ancak Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere bunlar zor gelmez.Onlar kıyamet günü Allah’a götürülüp huzurunda durdurulacaklarını ve Allah’a döndürüleceklerini bilen kimselerdir.

  Bakara Süresi 45.Ayetin Meali (Ö.N. Bilmen) = Sabır ile ve namaz ile yardım isteyiniz. Ve namaz şüphe yok ki ağır bir iştir. Ancak Allah’tan korkanlar için değil

  Bakara Süresi 45 Ayetin Tefsiri (Ömer Nasuhi Bilmen)Ey Allah’ın kulları!.. (Sabır ile ve namaz ile) İşleriniz hakkında Rabbinizden (yardım isteyiniz) muvaffakıyet bekleyiniz. (Namaz şüphe yok ki ağırdır.) Buna alışmayanlara çetin bir iş gibi görünür. (Ancak Haktan korkanlar için değil.) Takva sahibi olanlar için bu çetin bir iş değildir. Öyle ibâdet ve itaat ehli için namaz; en zevkli, ruhu besleyen ibâdettir. Onlar bu gibi vazîfeleri büyük bir şevk ve gayretle ifaya çalışırlar. Fakat Allah’tan korkmayan, nefislerine mağlûp olan, hakikî İstikbali düşünmeyen kimseler için sabretmek, namaz kılmak büyük bir iş gibidir. Onlar bu gibi mühim, kutsî vazîfelerden faydalanamazlar.

  Rivayet olunuyor ki: Rasûlü ekrem, Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz güç bir olay karşısında kalınca namaza başlar, onunla Cenâb-ı Hak’tan yardım talebinde bulunurdu.

  Bakara Süresi 45.Ayetin Meali (Ö.N. Bilmen)= Allah’tan korkanlar, o zatlardır ki Rablerine kavuşacaklarını ve onun manevî huzuruna döneceklerini düşünüp tefekkür ederler.

  Bakara Süresi 46 Ayetin Tefsiri (Ömer Nasuhi Bilmen)(Allah’tan korkanlar o zatlardır ki) o hakikî mü’minlerdir ki, öldükten sonra (Rablerine kavuşacaklarını Cenâb-ı Hakkı göreceklerini (onun manevî huzuruna döneceklerini) âhirette onun cennetlerine, Yüce Allah’ı görme şerefine nâil olacaklarını (düşünüp tefekkür ederler) büyük bir şevk ve neş’e ile ibâdet ve itaate devam eder dururlar. Ne bahtiyar zevat!  a-) İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:1 / bkz:324…327

  b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

  (1-Ankebut Süresi’45)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.