Kuran Yurdu

Bakara Süresi 38-41 Arası Ayetlerin Tefsiri

  • Bakara Süresi 38. Ayet Meali = Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayete tabi olursa onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzüntü de çekmezler
  • Bakara Süresi 39. Ayet Meali = İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince,onlar cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.

  Bakara Süresi 38 Ve 39. Ayetlerin Tefsiri = Allah (c.c) cennetten indirirken Adem eşi ve İblis’e yaptığı uyarıyı haber vermektedir.Asıl kastedilen ise bunların soylarıdır.Allah (c.c) onlara kitaplar indireceğini,nebiler ve Resüller göndereceğini söylediğini haber vermektedir.

  Nitekim Ebu Aliye; Hidayet,nebiler ve Resuller ile onların açıklamalarıdır demiştir.

  • Hasan-ı Basri ise; Hidayet Kur’an’dır demiştir.

  ‘Her kim hidayetime tabi olursa’ yani her kim indirdiğim kitaplar ve elçilerim aracılığıyla gönderdiğim mesaja yönelirse ‘onlar için’ gitmekte olduğu ahirette ‘hiçbir korku yoktur ve onlar’ dünyada kaçırdıkları fırsatlardan dolayı ‘üzüntü de çekmezler’.

  • Nitekim Allah (c.c) başka yerlerde şöyle buyurmuştur;

  ‘Dedi ki:Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin.Artık benden size hidayet geldiğinde,kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz,ahirette bedbaht olmaz (1)’

  • İbn Abbas (r.a):Yani dünyada sapmaz,ahirette bedbaht olmaz demiştir.Allah (c.c) orada daha sonra;

  ‘Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onu sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz (2)’ buyurmuştur.

  Nitekim burada da ‘İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince,onlar cehennemliktir’ buyurmuştur Yani orada ebedi kalacaklar,oradan sıyrılamayacak ve kaçamayacaklardır

  Bakara Süresi 40 Ayet Meali =Ey İsrail’in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız Ben’den korkun!

  Bakara Süresi 40 Ayetin Tefsiriİsrail, Yâkub (a.s.)’ın lakabı olup İbranîcede “Allah’ın kulu” “Allah’ın seçkini” mânasına geldiği bildirilir.Bu hitap tarzında, Yahudileri iman etmeye bir teşvik vardır. Yani: “Ey Allah’ın seçkin bir kuluna evlatlıkla bağlanmış olan Tevrat Ehli! Bu vasfınıza ve o aslınıza lâyık bir tutum izleyin!”

  Allah Teâla Hz. Âdem ve evladından, Kendisi tarafından gelecek olan talimata uymalarını istemiştir. Bunu bir ahid tarzında bildirmiştir (2,38).

  İsrail evlatlarının Tevratı kabul etmeleri ile de, bu ahid Tevratla pekiştirilmiş, geleceği bildirilen peygamberlere ve son peygamber Hz. Muhammed (a.s.)’a iman ederek bu ahdi yerine getirmeleri emredilmiştir.

  Bu mübarek ayetler, İsrail Oğullarına vaktiyle nail oldukları nimetleri hatırlatarak kendilerini ilâhî dine uymaya, Kur’ân’ı Kerîm’ini inkâr etmemeğe, hakkı batıl ile değiştirmemeğe davet ediyor. Şöyle ki: (Ey İsrail Oğulları! Benim sizlere) vaktiyle sizin atalarınıza ve ecdadınıza (İhsan etmiş olduğum nimetlerimi yadediniz.) Siz bir peygamber sülâlesinden meydana getirilmiş oldunuz, aranızdan Hz. Musa gibi peygamberler yetişmiştir, Firavunun zulmünden kurtularak istiklâle, hâkimiyete kavuşmuş idiniz. Sizleri irşat ve aydınlatmak için Hz. Musa’ya Tevrat gibi mübârek bir kitap verilmiştir. Bütün bunlar hakkınızda birer muazzam ilâhî nîmettir. Bunları unutup, nankörcesine hareket etmeniz doğru olabilir mi? Artık bu nimetleri unutmayınız. (Ve benim ahdimi yerine getiriniz.) Vaktiyle üstlenmiş olduğunuz şeyleri yerine getiriniz.

  Yani: Ya ruhlar alemindeki ahd ve yemini korumaya çalışınız. Vayahut Allah Teâlâ’ya İman, bütün peygamberleri semavî kitapları tasdik edeceklerine dair aba ve ecdadınızın vermiş oldukları sözlerde durarak böyle bir ahd ve verilen sözü yerine getirmekte kusur etmeyiniz. (Ki ben) Yüce Mabud (da sizin ahdinizi yerine getireyim.) Sizi korkulardan koruyayım, sizi ilâhî lutuflarıma devamlı olarak nâil eyleyeyim. (Ve) ey İsrail Oğulları!.. (Ancak benden korkunuz.) Vaktiyle yapmış olduğunuz bir ahdi, üzerinize düşen bir dinî vazîfeyi bir takım kötü kimselerin tecavüzlerine uğrayabileceğinizi düşünerek veya dünyevî, şahsi bir menfaatin elden uçmasından korkarak terketmeyiniz. Yalnız Cenâb-ı Haktan korkarak onun gösterdiği yolu takip ediniz.

  Bakara Süresi 41 Ayet Meali =Sizin yanınızda bulunan Tevratı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur’ân’a iman edin, onu inkâr edenlerin başını siz çekmeyin. Âyetlerimi az bir fiatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl Bana karşı gelmekten sakının!

  Bakara Süresi 41 Ayetin Tefsiri =

  • Maksat: Tevratın asli şeklidir.

  (Ve) ey İsrail Oğullar!.. (Sizin yanınızdakini) yani vaktiyle Musa Aleyhisselâm’a nâzil olup yanınızda bulunan Tevrat’ı (tasdik edici olarak indirmiş olduğuma) yani Kur’ân’ı Kerîme (İman ediniz.) Tevrat’ın da semavî bir kitap olduğunu beyan buyuran ve onun gibi semavî, ilâhî bir kitap bulunan Kur’ân’ı Mübin’i artık tasdik eyleyiniz. (Onu) o anlattıkları mucize olan Kur’ân’ı (İlk inkâr edenlerden olmayın.) Bilakis ona İlk İman edenlerden olmalısınız. Onun nasıl ebedî, bir mucize olduğunu bakıp anlayacak bir durumda bulunuyorsunuz. (Ve âyetlerini az bir paha ile satmayın.) Yani Hz. Muhammed’in doğruluğuna şahitlik edip sizin kitaplarınızda yazılmış bulunan apaçık âyetleri, haddizatında pek ehemmiyetsiz bir şey olan dünyevî mal, riyaset, cahilce geleneklere uymak maksadiyle inkâra, değiştirme ve bozmaya kalkışmayınız.

  Bütün bu dünyevî, fanî şeyler, o âyetlerin yüceliği karşısında pek kıymetsiz, ehemmiyetsiz şeylerden başka değildirler. Artık o değersiz şeyleri elde etmek için veya başkalarından korkarak bu kutsî âyetler, hakikatler nasıl elden çıkarılabilir. Ey gafiller!.. Öyle bir cürette bulunmayınız, (ve ancak benden sakının.)

  Benim bir tek olan şahsımdan korkun, bir takım maddî, fani menfaatlerden mahrum kalacağınızdan korkmayın, yalnız Kerem sâhibi yaratıcınızdan korkunuz ki sizi muhafaza edecek, sizi nimetlere nâil buyuracak olan ancak odur.

  Kaynaklar  Turan Yazılım / Mürşit 5 / Kur’an / Tefsir / Bilmen

  İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri -Tefsiru’l Kur’an’il Azim- / C:1 / bkz:311-312

  (1-Taha Süresi’123);(2-Taha Süresi’124)

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.