Bakara Süresi 13-14-15.Ayetin Tefsiri

Bakara Süresi 13.Ayet = Onlara:İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit ‘Biz hiç sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!’ derler.Biliniz ki,sefihler ancak kendileridir,fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler)

  • Bakara Süresi 13.Ayet Tefsiri =Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:’Münafıklara ‘insanların iman ettikleri gibi siz de iman edin’.Yani insanların

Allah’a,meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,ölümden sonra tekrar dirilmeye,cennet cehennem ve müminlere bildirilen ve haber verilen diğer şeylere iman ettikleri gibi iman edin. Emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınma hususunda Allah’a (c.c) ve Resul’üne (s.a.v) itaat edin.

Münafıklar (Allah’ın laneti onların üzerine olsun),’Biz hiç sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!’ derler’ de Hz Peygamber (s.a.v)’in ashabını (Allah onlardan razı olsun) kasdediyorlardı.Münafıklar ‘Sefih ve beyinsiz kimseler iken onlarla birlikte aynı yerde ve aynı yolda mı olacağız?!’ derler.

Bakara Süresi 14.Ayet = (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit ‘(Biz de) iman’ ettik derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise : Bizi sizinle beraberiz,biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz derler.

Bakara Süresi 15.Ayet = Gerçekte,Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir,bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

Bakara Süresi 14-15.Ayet Tefsiri =Allah (c.c) burada şöyle buyuruyor: Bu münafıklar,müminlerle karşılaştıklarında ‘biz inandık’ derler.Yani müminleri aldatma ve kendini gizleme (takiyye) maksadıyla ve de elde ettikleri dünyevi menfaatlerde ve ganimetlerde onlarla ortak olabilmek için iki yüzlü ve yapmacık hareketlerle kendilerini onlara mümin,dost ve arkadaş olarak gösterirler.

‘Şeytanları ile…’ yani efendileri,büyükleri ve başkanları olan Yahudi din adamları , müşriklerin ve münafıkların başları ile ‘baş başa kaldıklarında’ , yani onların yanına gittiklerinde

Taber der ki : Her şeyin şeytanı,onların azgınlarıdır.Allah’ın (c.c) şu ayette buyurduğu gibi,şeytanlardan ve insanlardan olur “Böylece biz,her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldıkç(Bunlar) aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar (1)”

‘Derler ki Biz sizinle beraberiz’.Yani biz sizinle üzerinde olduğunuz yoldayız.’Biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz’.Yani biz onlarla sadece alay etmekte ve eğlenmekteyiz.Diğer bir rivayet ile :Biz Muhammed’in arkadaşlarıyla eğlenip alaya almaktayız

Allah (c.c) ise onların sözlerine cevap ve yaptıklarına karşılık olarak şöyle buyuruyor : ‘Gerçekte,Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir,bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşıp dururlar’

Taberi der ki: Allah (c.c) şu ayetlerde de kıyamet günü onlara böyle yapacağını haber vermektedir: “Münafıklar onlara : Biz sizinle beraber değil miydik? diye seslenirler. (Müminler de) derler ki : Evet ama,siz kendi başınızı belaya soktunuz,fırsat beklediniz ; şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı.O çok aldatan (şeytan) sizi,Allah hakkında bile aldattı.Nihayet Allah’ın emri gelip çattı (2)”.İnkar edenler sanmasınlar ki,kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayırlıdır.Onlara ancak günahlarını arttırmaları için fırsat veriyoruz.Onlar için alçaltıcı bir azap vardır (3)”

Bazılarına göre Allah’ın (c.c) onlarla alay etmesinin manası ; işlediği günahlar ve inkarları sebebiyle onları kınaması ve azarlamasıdır.

Bazıları da şöyle demişlerdir ; Allah’ın (c.c) buradaki : ‘ ‘Biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz derler.Gerçekte,Allah onlarla istihza (alay) eder de’ buyruğu ile anlatılmak istenen : ‘Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar ; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir (4)”.Ve sadakalar hususunda,müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya,Allah işte onları maskaraya çevirmiştir (5)” buyruğu anlatılmaktadırKaynak = İbn Kesir , İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) , C:1 , bkz:234-237

(1- En’am 112) ; (2- Hadid 13) ; (3- Al-i İmran178) ; (4- Nisa 142) ; (5- Tevbe 79)

Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.