Ayakları Kıbleye Uzatmak Günah Mıdır?

Soru : Uyuyan bir kimsenin ayaklarının kıbleye karşı uzanmasında bir mahzur var mıdır?

Cevap : Hanefi Mezhebinde ayakların kıbleye karşı uzatılması mekruh görülmektedir.Yüzü kıbleye dönük ve sağ tarafına uzanmış olarak yatmak sünnet bulunmaktadır.Şafii Mezhebinde bulunan bir mümin için ayağın kıble istikametine gelmesinde bir mahzur görülmemektedir.Kaynak : Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 66