Anne Baba Ve Evlat Haklarının Açıklanması

En önemli haklardan bir tanesi de,yakın ve mahrem haklarıdır.En kuvvetli yakınlık da çocuk doğurmak olduğu için,ana-baba haklarının da büyük önemi olduğu açığa çıkar.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Çocuk,babasının hakkını hiç bir şekilde ödeyemez.Onu köle olarak bulur da azat ederse ancak o zaman hakkını ödemiş olur.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Şüphesiz cennetin kokusu beş yüz yıllık uzaklıktan alınır.Ancak anne babasına asi olanlar ve yakınlarıyla alakayı kesenler bu kokuyu alamazlar

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; (Önce) annene (ondan sonra da sıra ile) babana,kız kardeşine, kardeşine ve diğer yakınlarına iyilik et

Rivayet edilir ki;

Allah; Hz Musa’ya şöyle vahyetti; Ben,anne ve babasına karşı itaatkar olup da bana karşı isyankar olanı iyilerden yazarım.Ancak bana itaat edip,anne ve babasına karşı asi olanları kötülerden yazarım.

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Sadaka veren bir kimse,sadaka vereceği zaman onu niçin anne ve babasının ruhuna ithaf ederek vermez? Böyle yapacak olsa vermiş olduğu sadakanın sevabı onların ruhuna ulaşacağı gibi onlara giden sevabın aynısı kendisi için de yazılır.

Malik b.Rebia anlatıyor ki; Resulüllah’ın huzurunda idik.Beni seleme kabilesinden bir zat geldi ve Resulüllah’a;

Ya Resulüllah, anne-babamın vefatından sonra onlara yapabileceğim bir hayır ve ihsan var mı ? diye sordu.

Resulüllah şöyle buyurdu; Evet onlara dua etmek ve onlar için Allah’tan mağfiret olmalarını dilemek,vermiş oldukları sözlere uymak,dostlarına ikram da bulunmak,yakınlığı onlar aracılığıyla olan kimseleri ziyaret etmek,onlara ikramda bulunmaktır.

Bir zat Resulüllah’a geldi ve Ya Resulüllah ! Kime ihsanda bulunayım?

Resulüllah buyurdu ki; Anne ve babana

Adam dedi ki;Annem ve babam yok

Resulüllah buyurdu ki; Öyle ise çocuğunuza ikramda bulunun.Çünkü anne ve babanızın sizin üzerinizde hakkı olduğu gibi,çocuklarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki;

Çocuğu güzel terbiye edip,güzel isim koymak,çocuğun babası üzerindeki haklarındandır

Yüce Allah buyuruyor ki; Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitne ve denemedir (Teğabun Süresi’15)

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; Hediye verirken,çocuklarınızın arasında eşit davranınKaynak= İmam Gazali / el-İhya / C:2 / bkz:638…644