Altının Zekatı Altınla mı Yoksa Parayla Mı Ödenmelidir?

Altının Zekatı Altınla mı ÖdenmelidirHanefi mezhebine göre altının zekatını kağıt para ile ödemek caizdir.Ancak Şafii Mezhebinde bulunan bir kimse,bu fetva ile amel edemez.O,altının zekatını altınla ödemek zorundadır.Kaynak : Mehmet emre / Fetvalar / C:II / bkz:96