Altın Değerinde Hikmetli Sözler

Hikmetli SözlerMüslümanlar ile kafirler arasında fark namazdır.Bu temizlikte imanın bir parçasıdır

Bir kimse daha mühim olana ilgi göstermeyip mühim olmayanı yapıyorsa,o ihtiyatı ya gurur için veyahut adet edindiği için yapıyor demektir.

Abdest alıpta kalbini kötü ahlaklardan temizlemeyen kimse,padişahı ziyafete devet edip sarayın dışarısı temizleyen fakat padişahın oturacağı yeri kirli bırakan kimseye benzer.Bunun gibi kimseler elbette cezaya layık olur

Tıbben ayda bir defa zırnık (kükürt-kalsiyum) kullanmak çok yararlı olur.Hamamdan dışarı çıkınca ayağına soğuk su dökerse nıkris hastalığına yakalanmaz ve başı da ağrımaz..Başa soğuk su dökmekten sakınmalıdır ve yine doktorlarca yazın hamamdan çıkınca biraz uyumak şifalı,şerbet kadar faydalıdır

Bil ki,vesvese aklında bir nevi noksanlık olan yahut sevda (lenf) hastalığı olan veyahut şeriatı bilmeyip niyetin manasını bilmeyen kimselerde olur.Niyet;Allah Teala’nın emrini yerine getirmek için seni Kıbleye yöneltip ayak üzerinde tutan bir arzudur

Haram aylar dörttür

Zilkade;

Zilhicce;

Muharrem;

Receb Ayıdır;

İnsan;kemal-ı saadete erişmek için yaratılmıştır.İnsan,Müslümanlık unvanında anlatıldığı gibi kendi ihtiyarını bırakmadıkça tam bir saadete erişemez.Arzu ve isteklere uymak insanın helak sebebidir.İnsanın şeriat izniyle değil de kendi ihtiyarıyla yaptığı her şey,arzularına uymak olur,kul muamelesi olmaz.

Kalb; nefsi arzular ve şehvetlerle dolu oldukça Allah’ın zikri ona yerleşmez,tesir edemez.

Dünya arzularıyla dolu olan kalple yapılan zikir;çorak toprağa atılmış tohum gibidir.Ürünü az olur.

İnsanların birçoğu uzun emellere (tül-i emel) kapılmak yüzünden dünyaya bağlanmışlar.Eğer yakinen ömürlerinin bir ay veya bir yıl kaldığını bilselerdi meşgul oldukları her türlü dünya işinden uzaklaşırlardı.Bazen ömürlerinden birgün kaldığı halde,onlar on yılda bitmeyecek kazan.,ticaret veya başka bir dünya işine başlarlar.Bunun için yüce Allah buyurur ki:

‘Onlar göklerin ve yerin melekutuna;Allah’ın eşyadan yarattıklarına bakıp ecellerinin belli olduğunu düşünmezler mi ? (Rum’8)’

Şükür ; Emirleri yerine getirip günahlardan uzak kalmakla olur.

Kişi,yalan yere yemin ediyorsa büyük günahlardan birini işlemiş olur.Yerinde yemin ediyorsa,önemsiz bir şey için Allah’ın ismini anmakla ona saygısızlık etmiş olur.Hadiste ‘Vallahi öyle değildir ve vallahi böyledir,deyip yemin eden tüccarlara ve bugün git yarın gel deyip sözünde durmayan sanat sahiplerine yazıklar olsun’ buyruldu.Ve yine hadiste ‘Kendi malını yeminle beğendiren kimseye,kıyamet gününde Allah bakmayacaktır’

Süfyan-ı Sevri diyor ki;’Hayır etmek maksadıyla haram maldan sadaka veren kimse,pis elbiseyi idrar ile yıkayan kimse gibidir ki,elbise daha çok pislenir.

Dünya ehlinin malına,bağına ve evlerine bakıp imrenmekte de,dünya hırsının harekete geçip dünyalık toplama ve haramlara yol açmak korkusu ve tehlikesi vardır.Bunun için Peygamberimiz (s.a.v):’Dünya sevgisi bütün günahların başıdır’

Bir işte harama düşme korkusu olursa eğer,helalden bile kaçınmak gerekir.

Bil ki dünya,Allah’a giden yolun bir konağıdır.Bütün insanlar bu konakta misafirdir.Maksadı bir olan yolcu kafilesi,bir şahıs gibidir.Aralarında sevgi,birlik ve yardımlaşma olmalı,birbirlerinin haklarını gözetmelidirler.

Allah Teala kıyamet gününde buyurur ki;

Hiç kimsenin sığınacağı gölge bulamadığı kıyamet gününde,yedi kimse arşın gölgesinde bulunacak.Bunlar;

  1. Adaletli devlet reisleri
  2. İbadette gelişen gençler
  3. Camiden çıkınca,tekrar camiye gelinceye kadar,kalbi camiye bağlı olanlar
  4. Allah için sevişenler.Allah için bira raya gelip ve yine Allah için ayrılanlar
  5. Tenhada Allah’ı zikredip gözünden yaş akanlar
  6. Güzel bir kadın kendisini cima’a (cinsi münasebete) çağırdığı zaman ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyenler
  7. Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler


Kaynak = İmam Gazali / Kimya-yı Saadet