Allah’ın Sevdiği Kul Olmak

La İlahe İllallah Kelime-i Tevhidine Ne Kadar Sadıksınız: Allah’tan başka kimseye teslim olnayacağızOnun emirleri dışında kimseyi hayatımızı yönlendirme pozisyonuna koymayacağız (Hayatımızı  onun istediği gibi yaşayacağız.Nefsimiz yada büyüklerimiz,atalarımız, törelerimiz nasıl istiyorsa öyle değil.

Particilik, Solculuk sağcılık,milliyetçilik, komunistlik laiklik demokratiklik sosyalistlik gibi fikirler hayatimizi yönlendirmeyecek. Tek gayemiz Kur’an’ın gösterdiği hedef, tek anayasamız, fikir önderimiz Kuran olacak)

Ondan başkasından (dua eder gibi) yardim dilemeyeceğiz.

Ondan başkasına sığınmayacağız (manevi korkulardan / cin / şeytan cehennem / ölüm anında / kabir azabı gibi korkularda, muskaya nazar boncuğuna, büyüye, şeyhe, yatıra sığınmayacağız zira zarar verebilecek yalnızca Allah’tır)

Ondan kitabından başka kanunlar ile devlet yönetmeyeceğiz ve öyle bir devletin Allah’ın emirlerine ters kanunlarına asla itaat etmeyeceğiz ve o devleti ve nizamını savunmak, korumak için savaşmayacağız.

(Bugün ki devletler ve anayasaları gibi veya bu anayasaların yapılmasını kabul edip oy kullanıp vekil seçmek gibi yanlışları yapmayacağız)

Ondan çok kimseyi sevmeyeceğiz . (Yani evladımız,babamız,devletimiz, parti ve cemaat liderimiz….. dahi olsa Allah’ın emrine aykırı iş yapmanızı isterlerse, onlara olan sevgimizden dolayı bunu yapmayacağız)

Allah’ın korkusundan daha fazla bir korku ile kimseden korkmayacağız. (Anneden, babadan, devletten, parti veya cemaat liderinin….  tehditlerine rağmen Allaha isyan olan islerde kimseye korkup itaat etmeyeceğiz. Son iki maddede ikrah meselesine ve yapılan işin günah mi şirk mi olduğuna dikkat etmek gerekir. Hariciliğe kaymamalı)

Allah’tan başkasına kulluk ve ibadet yapmayacağız. (Yani kulluk vazifesi olan mesela sorgusuz sualsiz emirlerine tam teslimiyet gibi itaat yani kulluk isini sadece Allah’a yapacağız. Tabi buradaki kastedilen şey Allah’ın emrine aykırı olan islerde teslimiyet ve itaattir. İbadete giren dua (yani medet isteme, yalvarma, uzaktan yardıma çağırma, kurban adama gibi evliyalara yada türbelere yapılan işleri yalnızca Allaha yapacağız.

Övgüde, hürmette ilahlaştırma gibi haddi asan sözler ve hareketler yapmayacağız).

Allah’tan başkasından manevi fayda beklemeyeceğiz (Yani ahiretlik işlerde, yahut hastalıkta, kabirde, ölüm anında, mahşerde şeyhten peygamberden bana şefaat ederde kurtarır beklentisinde olmayacağız.(Çünkü Allah’ın onlara bizim için böyle bir yetki vereceğinden asla emin olamayız bu dunyada.)

Aksi taktirde Şirke düşüp ebedi cehennemlik olur insan. Zira Allah öyle bir İlahtır ki kullarının kendisine yapması gerekenleri, kendisinden beklemesi ve sanması gereken şeyleri başkasına yapmasına asla razı olmaz ve iste onu Asla affetmezKaynak= Adem Sabahyeli