Allah’a Yemin Ederim ki – Hz Ali (r.a)

Bilmiş olun ki dünya kesilmiş,veda edeceğini bildirmiş,marufu kılık değiştirmiş,çabucak sırtını dönmüştür.

O,sakinlerini yokluğa sürükler,komşularını ölümle ihata eder.Dünyadan tatlı olan şey acı oldu,berrak olanın rengi bulanıklaştı.Ondan sadece temizlenmek için kullanılan kabın dibinde kalan suya benzer bir artık veya çakıl taşı yudumu kadar bir yudum kaldı.Susayan kişi,o yudumu yavaş yavaş emerse susuzluğunu gideremez.

Ey Allah’ın kulları.İçindekilere zevalin mukadder olunduğu bu yurttan gitmeyi azmedin.Dünya hususunda ümit sizi yenmesin;içinde kalacağınız süre sizin için uzun gelmesin.

Allah’a yemin ederim ki,yavrusunu yitiren develer gibi özlem duysanız da,eşini kaybeden güvercinler gibi ötseniz de,kendisini ibadete vermiş rahipler gibi yüksek sesle bağırsanız da,Allah katında derecenizi yükseltmek yada kitaplarının ortaya koyduğu veya elçilerinin kaydettiği bir günahınızı bağışlatmak amacıyla yakınlık kurma dileğiyle Allah için mallarınızı ve çocuklarınızı terk etseniz de sizin için O’ndan umduğum mükafata ve korktuğum cezaya karşılık az olur.

  • Allah’a yemin ederim ki,kalpleriniz erise,O’na olan arzunuzdan yada O’ndan olan korkunuzdan dolayı gözlerinizden kan aksa da,dünya var olduğu sürece yaşasanız ve çabanızdan O’nun size ihsan ettiği büyük nimetlerin ve sizi imana yöneltmesinin karşılığı olamaz.

Kaynak= eş-Şerif er-Radi (ebu’l Hasan Muhammed b.el-Huseyn b. Musa el-Muesvi (406-1015)