Allah’a İtaat Ederseniz Eğer Ne Mi Olur?

Allah’a İtaat Ve SonuçlarıKul O’na ne kadar şükrünü artırırsa, O da kula o kadar çok ihsanını artırır.O’na ne kadar çok itaat ederse,asalet ve şerefi için sevabını artırır.O’na ne kadar yaklaşırsa,celal ve azametinden,daha önce müşahade etmediği şeyleri ona gösterir.Böylece bir hudut ve nihayette asla durmaz.Bunun için Cennet ehli,sonu olmayan,daimi bir artış içindedirler denmiştir.Çünkü onların nimeti,fazlının , bağışının,artırmasının ve vasıflarının nihayeti olmayan bir varlıktan devamlı gelmektedir.Celal ve ikram sahibi Allah (c.c) mukaddes ve münezzehtir.’Şüphe yok ki b,bizim bitip tükenmeyecek rızkınızdır (Sa’d 54)’ .Ey kullarım! Evvelkileriniz ve sonrakileriniz,insiniz , cinniniz bir yerde dursa ve benden isterler ve her isteyene istediğini versem,yanında olandan bu istekleri ancak bir iğnenin denizden eksilttiği kadar eksiltebilir.Kaynak : İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu’s Salıkin / bkz: 713