Kuran Yurdu

ض Dad Harfinin Okunuşu

  Dad Harfinin Okunuşu  Yedi ayetden olu؛an bu değerli sürede,Allah’ın yüce sıfatlara sahip olmasını gerektiren en güzel isimleri zikredilerek O’na hamd edilmek-te,؛anı yüceltilmekte ve ِvülmektedir.İnsanların dِnü؛ yeri olan din/hesap günü anlatılmaktadır.

  Kullar Allah’tan istemeye ve O’na yalvarmaya;hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını itiraf etmeye;yalnız Allah’a ibadet edilip sadece onu mabud edinmeye;O’nu (c.c) herhangi bir ortak,e؛ ve benzeri bulunmaktan münezzeh etmeye yِnlendirmektedir.

  Dosdoğru yol demek olan sırat-i müstakim’e iletmesi,kıyamet günündeki maddi sirat-i müstakimden,yani sırat kِprüsünden geçerek peygamberler,sıddıklar,؛ehitler ve salihlere kom؛u olmak üzere nimet dolu cennetlere kavu؛ana kadar ayaklarını sabit kılması için Allah’a dua etmeleri ve bu isteklerini sunmaları tavsiye edilmektedir.

  Sürede salih ameller işleyerek kıyamet gününde salih amel sahipleriyle birlikte olmaya,kıyamet gününde batılla birlikte haşrolunmamak için batıl yollardan da uzak durmaya teşvik edilmektedir.Ki batıl ehlinden kasıt,gazaba uğrayanlar ile sapıtanlardır

  Kur’an;hak ile batılı açıklamak,doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayırmak için gelmi؛tir.Kur’an da hiç bir tezat ve çeli؛ki yoktur.اünkü o,Allah (c.c) katındandır.Büyük hikmet sahibi ve ِvgülere layık olan Allah’ın indirdiği kitaptır.

  Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur:’Sizden biri namazda iken ‘Amin’ dediğinde gِökteki melekler de ‘Amin’ derler ve birbirlerine denk gelirlerse,geçmi؛ günahları bağışlanır’.Hadisteki ‘amin’lerin birbirine denk gelmesi;aynı anda sِöylenmeleri veya ikisinin de kabul edilmesi veyahut ikisinin de ihlaslı ve içten olması bakımından birbirleriyle aynı olmaları ؛eklinde tefsir edilmiştir.

  Dad Harfini Yanlış Okumak

  Alimlerin görüşlerinden doğru olana göre;mahreçleri birbirine yakın olduğundan ض dad ile ظ Zı harflerini net şekilde nutketmeden okumak affolunur,bir zararı yoktur.اünkü dat harfinin mahreci,dilin ucuyla ardındaki azı dişleri,zı harfinin mahreci ise dilin ucu ile ِn üst dişlerinin uçlardır.Ayrıca her iki harf de mecbur,rihve ve mutbak harflerindendir.Bu yüzden bunları birbirinden ayırt edemeyen kimseler bunda mazur gِörülürler ve bir zararı olmaz.Doğrusunu en iyi Allah bilir.

  Huruf-i mechure (gür sesli)=Mahrecinden kuvvetle ve ses halinde çıkan harflerdir.Sayıları 19 olup zıddı huruf-i mehsumedir.

  Huruf-i rihve=Mahreçten ses veya nefesin aktığı harflerdir.Rihve,mahreçten akan ses veya nefesin duyulması halidir.Sayıları 13 tür

  Huruf-i mutbaka=Dilin harfe gِre farklı kısımlarının damağa yapı؛ması hali olup ıtbak sıfatlılardır.Zıddı infitah harfleridir.

  (Haricen Not=ھayet eğer diliniz dِönüyorsa olması gerektiği gibi yani dad şeklinde okumaya gayret gِösterin.Ancak şive itibariyle veya telaffuz olarak buna diliniz dِönmüyorsa da belirtildiği üzere zı şeklinde okuması affolunmuştur.Bu kısım haricen eklenmiştir)

  Kuran Harflerinin Anlamları  Kaynak=İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / bkz:184-185-187

  Okuduğunuz Makaleyi Paylaşmak İster Misiniz?
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.